Samenwerken met het Beauty College

Beauty College hecht veel belang aan samenwerking met andere partijen om de opleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van bedrijven en ontwikkelingen in de markt. We zoeken elkaar regelmatig op voor overleg en geven de opleiding samen vorm. Een bol-student werkt tijdens haar/zijn opleiding aan echte opdrachten in de salons.  Studenten lopen stage bij een erkend leerbedrijf. Volgt een student een bbl-opleiding, dan werkt hij/zij in de praktijk. 

Om studenten zo veel en breed mogelijke praktijkervaring te kunnen laten opdoen, zijn wij altijd op zoek naar leuke en leerzame stagebedrijven en projecten.

Excursies en gastlessen

Ook gaan studenten regelmatig op excursie en krijgen zij gastlessen. Zo blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, innovaties en de praktijk.

Heeft u een interessante stageplek of opdracht, of wilt u een gastles of excursie voor onze studenten organiseren? Neem dan contact met ons op!

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: